Coaching

Het is onze stellige overtuiging dat het ieder van ons goed doet om van tijd tot tijd stil te staan bij onszelf. Om uit de tredmolen van alledag te stappen en te reflecteren op wat u doet, wat u laat en wat belangrijk voor u is in de huidige fase van uw leven. Dat geldt vooral voor leidinggevenden – die zijn immers hun eigen instrument –, maar zeker niet alleen voor hen.

Er zijn heel veel manieren waarop u dat kunt doen, en coaching is er zeker een van. Aanleiding om een paar coachgesprekken aan te gaan is vaak een vraag, een zich herhalend gedragspatroon waar u vanaf wilt of bijvoorbeeld een vervelende situatie. Ook coachen we hen die zichzelf voor een nieuwe uitdaging hebben gesteld, maar die niet goed weten hoe daar te komen of hoe dat vorm te geven. Die grenzen willen verleggen.

Een coachtraject bestaat uit een aantal gesprekken, zo om de vier weken. Ook kunt u kiezen voor de abonnementsvorm, meestal één gesprek per maand. En een enkele keer komt iemand gewoon voor een los gesprek. Ook dat kan. Wat we doen in die gesprekken hangt af van de vraag en het doel dat we samen formuleren.

Van onze kant begint het altijd met luisteren en ruimte bieden aan dat wat gezegd moet worden, zó dat u het zelf ook gaat horen. Veel van de dingen waar u tegenaan loopt hebben te maken met de manier waarop u er zelf tegenaan kijkt; naar uzelf, de anderen, de verwachtingen, de problemen en vragen die er zijn. Een kleine verschuiving in dat perspectief of een beetje ruimte maken, heeft vaak al grote impact. Zo is het coachgesprek vaak het begin van de beweging, niet de beweging zelf. Vanuit de ruimte die we gecreëerd hebben, kunt u zelf verder in uw werk en dagelijks leven, dáár gebeurt het immers. Daar vindt de werkelijke verandering plaats.

De coaching binnen Waterdrager wordt gedaan door Cornalien Stolker en Barbara van Dalen-van der Harst.