Training

Leren in een groep gelijkgestemden, met en van elkaar. Of dat nou om een leiderschapstraject, een serie intervisiebijeenkomsten of een opleiding gaat. Iedere training heeft zijn eigen kleur en thema’s, maar altijd komt het neer op persoonlijke groei van iedere deelnemer. Daarin staat bewustwording van wat er in je leeft centraal. De uitdaging is om steeds op zoek te zijn naar wat je nog niet weet over jezelf, wat je nog niet weet over de ander en waar je blinde vlekken zitten in de situatie waarin je je bevindt. Vaak zijn het de vragen van mede-cursisten, hun verbazing, andere denkrichtingen en vooral het samen mogen leren en experimenteren die ruimte maken voor een andere blik op de werkelijkheid. Alsof je in de training een vastzittend draadje lospeutert van een knot wol. Het echte ontrafelen gebeurt daarna pas, wanneer je weer terugkeert in de realiteit van alledag. Als je daar anders gaat kijken zie je nieuwe mogelijkheden, de energie om te creëren komt terug, of er ontstaat juist rust om eens te reflecteren op wat er gaande is.

Als trainer werk ik veel voor De Baak BV, een opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. Ik voel me als een vis in het water in deze organisatie. De leerfilosofie van De Baak past me als een goedzittend jasje. Ik begeleid hier de opleiding Leiderschap, Reflectie en Ontwikkeling, een open programma voor leidinggevenden in de Publieke Sector. In het programma verzorg ik onderdelen over persoonlijk leiderschap, praktisch leiderschap en coaching. Daarnaast train ik voor De Baak regelmatig in in-company trajecten. Momenteel werken we veel voor de zorg.

Het begeleiden van intervisiegroepen doe ik graag. Het is een geweldig effectieve manier om samenwerking, sparren met collega’s en onderlinge uitwisseling te faciliteren. Deelnemers leren niet alleen van elkaars casussen, maar ontwikkelen ondertussen ook coach- en luistervaardigheden, competenties die voor iedere leidinggevende onmisbaar zijn.

Ook ben ik als trainer verbonden aan de opleiding Essentiecoaching® gebaseerd op het gedachtengoed van Lenne Gieles. Ik heb nog niet eerder een opleiding gevonden die zo eenvoudig en effectief is. Alert en aanwezig blijven in iedere situatie, in contact met jezelf en de ander, zijn voor mij kernwaarden van wat de opleiding te bieden heeft. Hier geef ik tevens de training LIFE; Leiderschap vanuit Innerlijke Focus en Essentie. In deze leergang faciliteren we leiders en beslissers om hun innerlijk kompas te versterken en hun impact op de wereld om hen heen te vergroten.

Als opleider bij Plan B, voor de verandering, help ik vanuit het systemisch transitiemanagement onze deelnemers om persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling gelijk op te laten gaan. Dit jaar doe ik dat onder meer in het programma Connecting Leadership in het UMC Utrecht.

Het team van Facilitation Profs biedt me regelmatig een podium om teams en organisaties in verandering te adviseren en begeleiden. Soms in de rol van coach, dan weer als adviseur of trainer. De bevlogenheid en diversiteit in het eigen team is een bron van inspiratie daarin.